Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : (sébak) kuak, belah (rambut), pisah (ke kanan ke kiri); bersebak 1. berpisah ke kiri ke kanan (air ditempuh kapal dll) bercerai, berkuak; 2. berbelah (rambut): rambutnya ~ di tengah-tengah; 3. menepi ke kiri atau ke kanan (utk memberi jalan), menyisi; air besar, batu ~ prb saudara-mara atau sahabat handai akan berpecah belah apabila timbul perselisihan; menyebak 1. menguak ke kiri ke kanan, membelah (rambut ketika bersikat dll), menyiah; 2. bp membuka (halaman buku dll), menyingkap (kain dll); menyebak-nyebak 1. menyingkap dan memisahkan ke kiri ke kanan; 2. bp mem-buka-buka atau membalik-balik (muka surat dll); tersebak 1. terkuak ke kiri ke kanan (air yg ditempuh kapal dll), berbelah (sisiran rambut); 2. bp terbuka (bkn buku). (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. hampir akan bah (sungai), penuh dan banyak airnya, digenangi air: air sungai telah tenang tidak berarus lagi menandakan air sudah ~ pasang; rupa darah spt air ~, bang-kai berhantaran di bumi; 2. ki digenangi air mata (mata), hampir akan menitik (air mata); 3. ki sesak (dada dll): Maznah terhinggut-hinggut bahunya menahan ~ di dada; menyebakkan menyebabkan jadi sebak; kesebakan keadaan sebak (digenangi air mata, sesak di dada dsb): tidak pernah saya mengalami ~ sebegitu semasa tawaf. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : /sébak/; bersebak 1 berpisah ke kiri dan ke kanan (bkn air yg ditempuh kapal dll); berkuak. 2 berbelah (bkn rambut dsb): Rambutnya ~ di tengah-tengah. menyebak 1 mem­buat menjadi berkuak ke kiri atau ke kanan; menguak atau membelah rambut (ketika bersikat). 2 membuka (halaman buku dll); menyingkap. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : 1 penuh dan banyak airnya (bkn sungai); hampir melimpahi tebing (bkn air sungai): Air sungai ~. 2 ki penuh dgn air mata dan hampir akan menitik (bkn kelopak mata). 3 ki sesak nafas (dada dll): Bahunya bergoyang-goyang kerana menahan ~ di dada. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sebak
1. Bersinonim dengan digenangi air: sabak, melimpah, bah, banjir, ampuh, lembak, banyak air, empoh, kojoh,
Berantonim dengan kering

2. Dalam konteks dada
bersinonim dengan sesak, sebu, sedih, berat,
Berantonim dengan lega

Kata Terbitan : menyebakkan, menyebak, tersebak,


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
bedokoh[b«.d/.h]kata tugassangat.Budok tu jahak bedokoh, sebak tu diyo keno igak poleh.[bu.d/ tu dZA.hA/ b«.d/.h s«.bA/ tu di.j k«.n i.gA/ Budak tu jahat sangat, sebab tu dia ditangkap polis.
age[A.gE]kata kerjamembuat persediaan sebelum melakukan sesuatu.Kawe age juruh bena ni, sebak kito nok tandeng wa:]Saya membuat persediaan dengan teliti ni, sebab kita nak masuk pertandingan wau.
memek[mE.mE/]kata adjektifberkenaan makanan dan minuman yang tidak sedap; lecah, leweh.Kue tu memek, sebak tu tok laku.[ku.we tu mE.mE/ s«.bA/ tu t/ lA.ku]Kuih tu tak sedap, sebab tu tak laku.
cering[tS«.ÄiN]kata adjektifberkenaan kulit yang kering kerana kerap terdedah kepada cahaya matahari.Abih cering kulek aku sebak wak krijo tengoh panah.[A.bih tS«.ÄiN ku.le/ A.ku s«.bA/ wA/ kÄi.dZ t«.Nh pA.nAh]Habis kering kulit aku sebab buat kerja tengah panas.
do’oh lalu[d:/.h lA.lu] berkenaan perangai yang keterlaluan, berlebih-lebih, melampau.Pranga mung tu do’oh lalu, sebak tu nyo beci ko ore.[pÄA.NA muN tu d:/.h lA.lu s«.bA/ tu ø b«.tSi k .ÄE]Perangai kamu tu keterlaluan, sebab tu dibenci orang.
cawak eko[tS:A.wA/ E.k] ungkapan yang menunjukkan pekerjaan yang dibuat secara bersungguh-sungguh.Diyo lari cawak eko sebak keno ambak ko anying[di.j lA.Äi tS:A.wA/ E.k s«.bA/ k«.n Am.bA/ k A.øiN]Dia lari bersungguh-sungguh sebab kena kejar anjing.
aya[A.jA]kata adjektifberkenaan perangai, tingkah laku yang banyak kerenah atau ragam, biasanya kanak-kanak.Budok tu banyok aya, sebak tu keno maroh ko ayoh diyo.[bu.d/ tu bA.N/ A.jA s«.bA/ tu k«.n mA.čh k ]Budak tu banyak kerenah, sebab tu dia dimarahi ayahnya.
cerek-cerek[tS«.ÄE/.tS«.ÄE/]kata adjektifberkenaan hujan dalam keadaan renyai-renyai dan berterusan.Pagi takdi ayoh tok leh gi noreh sebak uje cerek-cerek jok semale lagi.[pA.gi tA/.di A.jh t/ lEh gi n:ÄEh s«.bA/ u.dZE tS«.ÄE/.tS«.ÄE/ dZ/ s«.mA.lE lA.gi]Pagi tadi ayah tak dapat pergi menoreh sebab hujan renyai-renyai sejak malam semalam lagi.
berek-berek[b«.ÄE/.b«.ÄE/]kata adjektifberkenaan hujan dalam keadaan turun yang berterusan.Rama budok tok leh gi skoloh ari nih sebak uje berek-berek jok smale lagi.[ÄA.mA bu.d/ t/ leh gi sk.lh A.Äi nih s«.bA/ u.dZE Ramai budak tak boleh pergi sekolah hari ni sebab hujan berterusan sejak semalam lagi.
cokek[tS.kE)/]kata kerjamenusuk dengan jari pada bahagian badan (pinggang) yang membuatkan seseorang itu ketawa atau melatah secara tiba-tiba.Diyo suko bena cokek ambo, sebak nok tengok ambo latoh.[di.j su.k b«.nA tS.kE)/ Am.b s«.bA/ n/ t«.N/ Am.b lA.th]Dia suka sangat menusuk pinggang saya, sebab nak tengok saya melatah.

Kembali ke atas