Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.dia] | سديا

Definisi : 1. memang ada (sejak dr mula atau dahulu), yg asal (sudah-sudah, dahulu), semula: Sang Rajuna Tapa gelarnya, asalnya ~ orang Singapura; 2. memang begitu (halnya, keadaannya), begitulah (biasanya): yg hidup itu ~ akan mati juga sudahnya; ke­gemar-annya tetap macam ~; 3. siap (utk berbuat sesuatu), mustaid: tetapi sudahlah ~ kawannya memegang murang; 4. sanggup dan rela (mahu), sudi: Amerika ~ mengi­rimkan rombongan itu pd bila-bila masa sahaja; 5. telah sudah: Si Sirih telah ~ mengetahui perangai Si Tenggang; sedianya sememangnya, sebetulnya, se­patutnya, jangkanya: ~ hamba hendak ke rumah Tuan; bersedia 1. bersiap (utk melakukan sesuatu, menanti, dll): ~ utk menghadapi musuh; 2. = bersedia-sedia mempersiapkan diri: ia sedang ~ utk berangkat; 3. rela dan sanggup: ~ menolong orang miskin; kebersediaan perihal (keadaan) bersedia: ~ utk tolong-menolong; menyediakan 1. menyiapkan (makanan dll); 2. melengkapkan (kapal, kenaikan, dll): diperintahkanlah sekalian menteri dan rakyat ~ panca­persada; 3. mencukupkan (wang dll): ~ wang utk membeli kereta; 4. mengadakan (sesuatu utk), mengatur, me­nyusun: wakil itu ~ kenderaan utk membawa mereka ke asrama yg dikhaskan; tersedia telah disediakan (dilengkapkan), ada: teman hidupmu yg ibu idam-idamkan sudah ~; ketersediaan keadaan tersedia: ~ indeks; kesediaan perihal sedia, kesanggupan, ke-relaan: mereka menampakkan ~ utk ber-juang demi bangsa dan negara; persediaan 1. perbuatan menyediakan, per-siapan: perasaan gentar semasa mengajar biasanya kerana kurang ~; 2. = sediaan sesuatu yg telah disediakan (ada), cadangan; buku ~ mengajar buku yg mengandungi butir-butir pelajaran yg akan diajarkan kpd murid sehari-hari (disediakan oleh guru); penyedia orang (institusi, badan, dsb) yg menyediakan sesuatu: ~ makanan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.dia] | سديا

Definisi : 1 selesai dibuat; sudah jadi; siap: Makanan sudah ~ di meja. Rumahnya sudah ~, tetapi pagarnya belum. 2 sanggup dan cekap melakukan sesuatu dll: Jika tuan-tuan memerlukan sebarang bantuan, kami ~ membantu. 3 memang ada sejak dr mula atau sejak dahulu. 4 memang begitulah keadaannya dll; memang se­la­lu demikian halnya: Yg hidup ~ akan mati juga sudahnya. bersedia 1 ber­siap utk melakukan sesuatu atau menanti sesuatu: Tentera kita sudah ~ menghadapi musuh. 2 sanggup dan rela berbuat sesuatu: Kami ~ menolong saudara. menyediakan 1 mengadakan sesuatu utk tujuan tertentu: ~ wang utk pelajaran anak-anaknya; ~ kereta utk tetamu. 2 membuat sesuatu supaya siap; menyiapkan: Ibu sedang ~ makanan di dapur. sediaan bahan atau sesuatu yg disediakan khas, terutamanya ubat atau makanan: Wanita hamil tidak digalakkan menggunakan sebarang ~ nikotin kerana boleh memberikan kesan pd janin. ke­sediaan hal atau keadaan sedia; ke­­­sang­­gupan: ~ tuan utk membantu sangat­lah kami hargai. persediaan 1 perbuatan atau hal bersedia; persiapan. 2 apa-apa yg disediakan atau yg sudah sedia: Mereka membuat ~ selama beberapa bulan utk perjalanan ke Kutub Utara. penyediaan perbuatan atau hal menyediakan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sedia (adjektif)
1. Bersinonim dengan memang ada: telah ada, terdapat, wujud,
Berantonim dengan tiada

2. Bersinonim dengan memang begitu: begitulah, sebenarnya, sesungguhnya, demikianlah, naam, itulah,
Berantonim dengan lain

3. Bersinonim dengan siap: mustaid, lengkap, jadi, boleh,
Berantonim dengan batal

4. Bersinonim dengan sanggup: rela, sudi, dapat, bisa, tidak keberatan, ambuh, embuh, mahu, suka, kasadu, ingin,
Berantonim dengan enggan

Kata Terbitan : sedianya, bersedia, menyediakan, tersedia, kesediaan, persediaan,

Puisi
 

Lipat kain lipat empat,
     Lipat balik punca sedia;
Cari lain haram tak dapat,
     Balik juga orang tak setia.


Lihat selanjutnya...(11)
Peribahasa

Laksana barang derham,
     sedia ada suratan Istanbul.

Bermaksud :

Pekerjaan mulia yang telah dilakukan dengan pujian istimewa. derham = wang, Istanbul = kota di negeri Turki.

 

Lihat selanjutnya...(5)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อย ่ างจัง Tyson melepaskan tumbukan yang kuat. 4 (ถูกระทำ) tepat, teruk: ลูอิสถูกหมัด เข ้ าอย ่ างจัง Luis menerima tumbukan yang tepat. จังก ้ า [caka:] ว tegak siap sedia, tegak siap siaga: ทหารยืนจังก ้ าพร ้ อมจะต ่ อส ู ้ ก ับศัตรู ที่ รุกราน Askar berdiri tegak siap sedia untuk melawan musuh. จังงัง [caa] ว tergamam: เขาจังงังเมื่ อเห็น อากัปกริยาของลูกชายเขา Dia tergamam me­- lihat karenah anak lelakinya. จังหวะ [cawa] น 1 rentak, tempo: จอมปลวก จังหวะ Kamus Thai 2.indb 105
Kamus Thai 2.indb
ก luak, berkurangan: อาหาร ที่ จัดเตรียมไว ้ ไม ่ พร ่ องเลยแม ้ แต ่ นิดเดียว Maka- nan yang dihidangkan sedikit pun tidak luak. พร ้ อม [pr:m] ว sedia: เส ้ นหมี่ นี้ พร ้ อม ที่ จะปรุง Mi ini sedia untuk dimasak. พระ [pra] ดู พระสงฆ ์ พระจันทร ์ [-can] ดู ดวงจันทร ์ พระเจ ้ า [-ca:w] ดู พระผู ้ เป็นเจ ้ า พระเจ ้ าแผ ่ นดิน [-ca
Kamus Thai 2.indb
1 meminjam: ชาวนากู ้ เงินจาก กองทุนหมู ่ บ ้ าน Pesawah meminjam wang daripada Dana Kampung. 2 membela: เขาสามารถกู ้ ชื่ อเสียงของเขามาเหมือนเดิมได ้ Dia dapat membela nama baiknya kembali seperti sedia kala. 3 melaku- kan kerja menyelamat: ชาวบ ้ านกู ้ ภ ั ยจาก เหตุการณ ์ ดินถล ่ ม Penduduk kampung melakukan kerja menyelamat dalam peristiwa tanah runtuh itu. กูบ [ku

Kembali ke atas