Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
sedia (adjektif)
1. Bersinonim dengan memang ada: telah ada, terdapat, wujud,
Berantonim dengan tiada

2. Bersinonim dengan memang begitu: begitulah, sebenarnya, sesungguhnya, demikianlah, naam, itulah,
Berantonim dengan lain

3. Bersinonim dengan siap: mustaid, lengkap, jadi, boleh,
Berantonim dengan batal

4. Bersinonim dengan sanggup: rela, sudi, dapat, bisa, tidak keberatan, ambuh, embuh, mahu, suka, kasadu, ingin,
Berantonim dengan enggan

Kata Terbitan : sedianya, bersedia, menyediakan, tersedia, kesediaan, persediaan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
1)sedia ada 2)semula jadi1)sedia ada 2)semula jadiEjaan29.11.2011
Salam hormat, Mohon pengesahan bagi perkataan 1) PENDOKUMENTASIAN dan 2) SEDIADA/SEDIA ADA? Terima kasih.Pendokumentasian ialah usaha (kegiatan, proses, dsb) atau mendokumentasikan sesuatu. Ejaan yang betul ialah sedia ada. Terima kasih. Lain-lain23.10.2008
Bolehkah kata sendi "untuk" digunakan pada awal ayat. Sebagai contoh "Untuk memberikan pelanggan servis yang baik, kami mengemaskini system sedia ada". Sekian, terima kasihKata sendi nama "untuk" hadir pada pangkal ayat dalam ayat songsang. Ayat biasa, Kami mengemas kini sistem yang sedia ada untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Ayat songsang, Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kami mengemas kini sistem yang sedia ada.Tatabahasa01.08.2016
Bagaimana sesuatu perkataan dan definisinya dipilih untuk disenaraikan dalam Kamus Dewan? Sekiranya terdapat kesalahan definisi atau sesuatu perkataan tidak lagi digunakan oleh pakar dalam sesuatu bidang, apakah cara untuk menambahbaik defini perkataan yang sedia ada?Sekiranya Saudara ingin menambah baik definisi perkataan sedia ada dalam Kamus Dewan, Saudara boleh melayari laman Gerbang Kata DBP (ekamus.dbp.gov.my). Gerbang Kata DBP ialah portal yang menyediakan kemudahan kepada pelaayar internet untuk memberikan maklum balas serta masukan tambahan kepada Kamus Dewan.Lain-lain08.09.2015
ejaan betul sediadaEjaan yang betul ialah sedia ada.Ejaan22.04.2015
Melalui semakan kami, padanan bagi “saponification value” ialah “nilai penyabunan” dan “unsaponifiable matter” pula ialah “jirim tak tersabun”. Walau bagaimanapun, kami bercadang untuk mengekalkan padanan sedia ada dalam peruntukan di bawah ini untuk “saponification value” sebagai “nilai saponifikasi” dan “unsaponifiable matter” sebagai “jirim tidak saponifikasi”. Ini kerana kami juga mendapati terdapat padanan bagi “saponification” sebagai “saponifikasi” dan “unsaponifiable matter” sebagai “bahan tak saponifikasi”. Bolehkah kami mengekalkan padanan sedia ada dalam peruntukan ini atau terdapat padanan lain yang lebih wajar. 180. (2) Dripping— (a) shall have— (iii) a saponification value of from 190 to 202 milligrams potassium hydroxide per gram; (b) shall not contain more than 12 g/kg of unsaponifiable matter 180. (2) Dripping— (a) hendaklah mempunyai— (iii) nilai saponifikasi daripada 190 hingga 202 miligram kalium hidroksida setiap gram; (b) tidak boleh mengandungi lebih daripada 12 g/kg jirim tidak saponifikasi.Kami mencadangkan padanan istilah dalam bahasa Melayu seperti yang berikut:

saponification value - nilai penyabunan; nilai saponifikasi
unsaponifiable matter - jirim tak tersabun; jirim tak saponifikasi

Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang tertentu.
Lain-lain22.06.2021
Selamat Sejahtera, kami ingin bertanya, bolehkah kami menggunakan papan tanda yang sedia ada untuk kilang baru kami? Kerana kami membeli sebuah kilang baru hanya bersebelah dengan bangunan lama. Oleh itu, kami akan menggunakan papan tanda yang sama untuk bangunan baru kami, hanya alamat akan berubah dari Plot 19-13 ke Plot 19-15. Papan tanda itu boleh rujuk kepada fail yang dilampirkan. Terima kasih.Untuk menamakan bangunan, perdu diletakkan keterangan di bahagian atas sekali, seperti "KILANG SABUN". Untuk pengesahan iklan, sila kemukakan permohonan tuan melalui portal "Khidmat Pengesahan Bahasa DBP".Tatabahasa01.08.2016
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Apakah padanan dan terjemahan sesuai bagi istilah 'key enabler' selain daripada terjemahan sedia ada pemboleh utama?"Key enabler" merupakan istilah umum yang digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah Perniagaan, Perdagangan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi Massa serta Keibubapaan. Kami mencadangkan istilah ini diterjemahkan sebagai "pemboleh utama",  "pemboleh kekunci", "pemboleh penunjuk" dan "pemboleh sumber". Kesemua padanan ini bergantung pada konteks dan konsep penggunaan istilah tersebut.Istilah29.12.2020
Apakah perkataan yang lebih sesuai untuk menggambarkan organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Adakah: 1. Program Kesihatan Pergigian (sedia ada) 2. Program Perkhidmatan Kesihatan Pergigian 3. Program Pergigian Program berperanan sebagai agensi utama untuk; 1. Menentukan, membangun serta mengkaji semula dasar kesihatan pergigian 2. Menerajui penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang serta peraturan berkaitan amalan kesihatan Pergigian Negara 3. Menerajui pengendalian Perkhidmatan Kesihatan Pergigian termasuk merancang, mengatur, melaksana, memantau dan menilai penjagaan kesihatan pergigian 4. Menerajui pengendalian Aktiviti Promosi Kesihatan Pergigian.Frasa yang sesuai ialah 2. Program Perkhidmatan Kesihatan PergigianLain-lain10.01.2018
Salam sejahtera. Soalan saya ialah adakah kata "pewajar" boleh digunakan untuk menterjemahkan kata bahasa Inggeris "realist" berbanding terjemahan sedia ada "realis"?Realis ialah 1. orang yg berpegang pada kenyataan; 2. penganut (pengikut) faham realisme (dalam kesenian dan lain-lain). (Kamus Dewan Edisi Keempat)Lain-lain19.10.2021
12345678910...

Kembali ke atas