Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ra.gam] | سراݢم

Definisi : 1 sama potongan dan sama warnanya (bkn pakaian dll): pakaian ~ pakaian tertentu yg dipakai khas oleh sesuatu golongan. 2 sesuai; sepakat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.ra.gam] | سراݢم

Definisi : 1. sama potongan dan warnanya (bkn pakaian dll), sama sahaja (ciri-cirinya, peraturannya, dll): pakaian ~; 2. sesuai, sepakat; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
ragam (kata nama)
1. Bersinonim dengan olah: tingkah, kerenah, perangai, gelagat, canda, fiil,

2. Bersinonim dengan jenis: macam, bagai, aneka,

3. Bersinonim dengan lagu: langgam

4. Bersinonim dengan corak: ragi, sisik,

Kata Terbitan : seragam, menyeragamkan, keseragaman, penyeragaman, beragam-ragam, meragam, meragamkan, keragaman,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
างชาติจ ้ อง โอกาสที่ จะเข ้ ามาตั้ งบริษัทประกันในเมืองไทย Orang asing menunggu peluang mem­ bangunkan syarikat insurans di Negara Thai. 3 mengacukan: ชายในเครื่ องแบบนั้ น จ ้ องปืนของเขามาที่ เรา Lelaki berpakaian seragam itu mengacukan senapangnya ke arah kami. จองหอง [c:h:] ว sombong: ฉันไม ่ ชอบเขาเพราะเขาจองหองมาก Saya tidak suka padanya kerana dia sangat sombong. จอแจ [c:cε:] ว hingar-bingar, hi มีดเล ่ มนี ้ ทื ่ อ Pisau ini tumpul. ทุก [tuk] ว setiap, tiap-tiap: นักศึกษาทุกคน ต ้ องแต ่ งเครื ่ องแบบ Setiap pelajar mesti me­ makai pakaian seragam. ทุกเมื่ อ [-mua] ว setiap waktu ทุกวันนี้ [-wanni  :] ดู เดี๋ยวนี้ ทุกข ์ [tuk] น kedukaan: เขาต ้ องทนทุกข ์ หลังสามีตาย Dia menanggung kedukaan setelah kematian suaminya. ทุ ่ ง
Kamus Thai 2.indb
bertalu- talu. กรัง [kra] ว kering กราก [kra:k] ก 1 meluru: ชายแต ่ งเครื่ องแบบ คนน ั ้นกรากเข ้ าไปในห ้ องผู ้ จ ั ดการ Lelaki ber- pakaian seragam itu meluru masuk ke dalam bilik pengurus. ว 2 deras, laju: กระแสน้ำในแม ่ น้ำไหลเชี่ ยวกรากมาก Arus sungai itu sangat deras. กราดเกรี้ยว [kra:tkri  au] ดู เกรี ้ ยวกราด กราบ kecil di Asia Tenggara pernah meng- hantar ufti ke negara China. เครื่องบันทึกเสียง [-bantksi  a] น perakam suara เครื่องบิน [-bin] น kapal terbang, pe- sawat เครื่องแบบ [-bε:p] น pakaian seragam เครื่องประดับ [-pradap] น barang perhiasan: กล ่ องน ั ้นเต็มไปด ้ วยเครื่ องประด ั บ Kotak itu penuh dengan barang per- hiasan. เครื่องปรับอากาศ [-prapa:ka:t] น penyaman udara: คนงานติดต
Kamus Thai 2.indb
maksimum hari ini 32 darjah Celsius. มุมนั้ นมีขนาด 60 องศา Sudut itu 60 darjah. องอาจ [oa:t] ว segak: ตำรวจที่ แต ่ ง เครื่ องแบบคนนั้ นดูองอาจ Polis yang berpa- kaian seragam itu kelihatan segak. องุ ่ น [oun] น anggur อด [ot] ก 1 berlapar: เมื่ อวานขอทานคน นั้ นอดทั้ งวัน Semalam pengemis itu ber­ la­par sepanjang hari. 2 tidak dapat
Kamus Thai 2.indb
สึกตัว Denduang mabuk sangat sehingga tidak sedar akan diri. เมายศ [-yot] ก gila pangkat: เพราะเมา ยศแม ้ ไปปิกนิกเขาก็ยังใส ่ เครื่ องแบบ Kerana gila pangkat, semasa berkelah pun dia memakai pakaian seragam juga. เมาอำนาจ [-amna:t] ก gila kuasa: เพราะเมาอำนาจ หัวหน ้ าคณะปฏิวัติคนนั้ นยอม มูน เมา Kamus Thai 2.indb 293 4/15/2008 11:10:06 AM ม 294 กำจัดเพื่ อนร

Kembali ke atas