Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta.kat] | تاکت

Definisi : takat I 1. hingga, sampai: dalamnya sungai itu ~ pinggang sahaja; 2. had atau peringkat (pd sesuatu ukuran); ~ beku = ~ sejuk beku had suhu ketika air dll membeku; ~ didih had suhu ketika air dll mendidih; ~ embun suhu ketika udara lembap menjadi tepu dan membentuk embun apabila bersentuhan dgn sesuatu permukaan; ~ lebur suhu ketika suatu pepejal mulai lebur; setakat sampai had, sehingga: ~ ini, perbual­an mereka terhenti; ~ manakah hasil yg didapati drpd pengajaran yg telah diberi­kan? bertakat-takat bersenggat-senggat, berpe­ring­kat-peringkat: campuran ini dialirkan melalui satu saluran yg ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.kat] | تاکت

Definisi : Jw tidak lekas atau mudah mati, tahan menderita sakit. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.kat] | تاکت

Definisi : Br terumbu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.kat] | تاکت

Definisi : 1 hingga ke; sampai ke: Dalamnya air sungai itu ~ pinggang saja. 2 had atau peringkat pd sesuatu ukuran: ~ didih (beku dll) suhu ketika air dll mendidih (menjadi beku dll). ~ embun suhu ketika udara lembap menjadi tepu dan membentuk embun apabila bersentuhan dgn sesuatu permukaan. ~ lebur suhu ketika sesuatu pepejal mula lebur. setakat sampai ke had; sehingga: ~ itu saja yg dpt saya ceritakan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
takat (kata nama)
Bersinonim dengan had, batas, paras, perenggan, darjah, peringkat, tingkat, tingkatan.,


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
makan cekak[mA.kAn tS«.kA/] sanggup dan berkeupayaan melakukan sesuatu.Kalu takat nak tebaeh kelilin kampong hang tu aku makan cekak la.[kA.lu tA.kAt nA/ t«.bAEh k«.li.lin kom.poN hAN tu A.ku mA.kAn tS«.kA/ lA]Jika sekadar hendak menebas di sekeliling kampung engkau tu sangguplah aku.
beraeh rendang[b«.ÒAEh Ò«n.dAN] anyaman daun mengkuang yang dikemin pada bakul padi mengelilingi bahagian bawah bingkainya.Padi dalam bakoi tu tak penoh, takat beraeh rendang dia saja.[pA.di dA.lAm bA.koj tu tA/ p«.noh tA.kAt b«.ÒAEh Ò«n.dAN di.jA sA.dZA]Padi di dalam bakul itu tidak penuh, tetapi setakat beras rendang sahaja.
tedahak[t«.dA.hA/]kata adjektifberasa kecewa atau hampa kerana tidak mendapat sesuatu yang diharapkan; tedehak.Dia rasa tedahak bila bukak tengok periok nasik, bukan takat nasik, kerak pon tak dak.[di.jA ÒA.sA t«.dA.hA/ bi.lA bu.kA/ tE.N/ p«.Òi.jo/ nA.si/ bu.kAn tA.kAt nA.si/ k«.ÒA/ pon tA/ dA/]Dia merasa hampa apabila dibukanya periuk nasi, jangankan nasi, kerak pun tiada.
tedehaq[t«.d«.hA)Ö]kata adjektifberasa kecewa atau hampa kerana tidak mendapat sesuatu yang diharapkan; tedahak.Dia rasa tedahaq bila bukak tengok periok nasik, bukan takat nasik, kerak pon tak dak.[di.jA ÒA.sA t«.d«.hA)Ö bi.lA bu.kA/ tE.N/ p«.Òi.jo/ nA.si/ bu.kAn tA.kAt nA.si/ k«.ÒA/ pon tA/ dA/]Dia merasa hampa apabila dibukanya periuk nasi, jangankan nasi, kerak pun tiada.
ayaq[A.jAâÖ]kata adjektifhad atau tempoh masa dalam sesuatu pusingan perlagaan ayam, ikan belaga, kadarnya lebih kurang lima belas minit. Caranya dengan meletakkan tempurung yang ada satu lubang kecil di atas air di dalam sesuatu bekas. Air akan masuk ke dalam tempurung itu sedBelaga kali ni takat empat ayaq cukopla, ayam aku mudah leteh.[b«.lA.gA kA.li ni tA.kAt «m.pAt A.jAâÖ tSu.kop.lA A.jAm A.ku mu.dAh l«.teh]Tempoh bagi perlagaan ayam kita kali ini cukup setakat empat air sahaja kerana ayam aku mudah letih.

Kembali ke atas