Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ung.gul] | اوڠݢول

Definisi : melebihi (mengatasi) yg lain (baik, bijak, cekap, tinggi, dll), terbaik, teristimewa, terutama: dia seorang ahli olahraga yg ~; ahli sains yg ~; mengungguli mengatasi, melebihi (pihak lain): tiap-tiap golongan cuba ~ yg lain; keunggulan perihal unggul, kelebihan (drpd yg lain), keistimewaan, keutamaan: seniman harus juga berlatih dgn sabar, ~nya sebaha-gian besar adalah berkat latihan dan ke-sabaran. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ung.gul] | اوڠݢول

Definisi : melebihi yg lain; ulung: ahli politik yg ~. keunggulan kelebihan drpd yg lain; sifat unggul. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
unggul (adjektif)
Bersinonim dengan terbaik, ideal, teristimewa, terutama, ulung, johan, jempolan, semurung;,
Kata Terbitan : mengungguli, keunggulan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
ideal contraceptivepencegah hamil unggul/kontraseptif unggulKependudukanTiadaTiada
enthalpy change of ideal gas mixtureperubahan entalpi campuran gas unggulKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerubahan entalpi yang dihasilkan apabila gas unggul dicampurkan untuk membentuk satu mol campuran gas unggul pada suhu T dan tekanan P. Perubahan entalpi proses pencampuran tersebut ialah DHID = HID - SyjHj = 0, dengan DHID = perubahan entalpi campuran gas unggul (J/mol), HID = entalpi campuran gas unggul (J/mol), Hj = entalpi tulen komponen j (J/mol). yj = pecahan mol komponen j.
entropy change of ideal gas mixtureperubahan entropi campuran gas unggulKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerubahan entropi yang dihasilkan apabila gas unggul dicampurkan untuk membentuk satu mol campuran gas unggul pada suhu T dan tekanan P. Perubahan entropi proses pencampuran tersebut ialah DSID = SID - SyjSj = �RSyj 1n yj, dengan DSID = perubahan entropi campuran gas unggul (J/mol K), R = pemalar gas semesta, yj = pecahan mol komponen j, Sj = entropi tulen komponen j (J/mol.K), SID = entropi campuran gas unggul (J/mol.K).
excess enthalpyentalpi lebihanKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerbezaan antara entalpi larutan dengan entalpi larutan unggul (bukannya gas unggul) yang dijelaskan sebagai HE = H � HID, HE = H � ?Xj Hj, dengan HE = entalpi lebihan (J/mol), H = entalpi larutan, Hj = entalpi tulen komponen j (J/mol), Xj = pecahan mol komponen j, HID = entalpi larutan unggul (J/mol).
excess entropyentropi lebihanKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerbezaan antara entropi larutan dengan entropi larutan unggul (bukannya gas unggul) yang dijelaskan sebagai dengan SE = entropi lebihan (J/mol K), S = entropi larutan (J/mol K), Sj = entropi tulen komponen j (J/mol K), xj = pecahan mol komponen j, R = pemalar gas semesta, SID = entropi larutan unggul (J/mol K), S = perubahan entropi pencampuran (J/mol K).
volumetric change of ideal gas mixtureperubahan isi padu campuran gas unggulKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerubahan isi padu yang dihasilkan apabila gas unggul dicampurkan untuk membentuk satu mol campuran gas unggul pada suhu T dan tekanan P. Perubahan isi padu proses pencampuran tersebut ialah DVID = VID � Syj Vj = 0, dengan DVID = perubahan isi padu campuran gas unggul (m3/mol), VID = isi padu campuran gas unggul (m3/mol), Vj = isi padu komponen j gas tulen (m3/mol), yj = pecahan mol komponen j .
Gibbs energy change of ideal gas mixtureperubahan tenaga Gibbs campuran gas unggulKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerubahan tenaga yang dihasilkan apabila gas unggul dicampurkan untuk membentuk satu mol campuran gas unggul pada suhu T dan tekanan P. Perubahan tenaga Gibbs proses pencampuran tersebut ialah DGID = GID � Syj Gj = RT Syj 1n yj , dengan DGID = perubahan tenaga Gibbs campuran gas unggul (J/mol), R = pemalar gas semesta, T = suhu (K), GID = tenaga Gibbs campuran gas unggul (J/mol), yj = pecahan mol, Gj = tenaga Gibbs tulen komponen j (J/mol).
excess volumeisi padu lebihanKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerbezaan antara isi padu larutan dengan isi padu larutan unggul (bukannya gas unggul) yang dijelaskan sebagai VE = V-VID = V-SXjVj, dengan VE = isi padu lebihan m3/mol), V = isi padu larutan (m3/mol), Vj = isi padu tulen komponen j (m3/mol), x = pecahan mol komponenj, VID = isi padu larutan unggul.
Gibbs excess energytenaga lebihan GibbsKejuruteraanKejuruteraan KimiaPerbezaan antara tenaga Gibbs larutan dengan tenaga Gibbs larutan unggul (bukannya gas unggul) yang dijelaskan sebagai GE = G � GID, GE = G - SxjGj � RT Sxj 1n xj, GE = DG � RT Sxj 1n xj, dengan GE = tenaga lebihan Gibbs (J/mol), G = tenaga Gibbs larutan (J/mol), xj = pecahan mol komponen j, Gj = tenaga Gibbs tulen komponen j (J/mol), GID = tenaga Gibbs larutan unggul (J/mol), DG = perubahan tenaga Gibbs pencampuran (J/mol), T = suhu, R = pemalar gas semesta.
ideal gas potentialkeupayaan gas unggulKejuruteraanKejuruteraan KimiaModel yang mengandaikan isi padu dan daya antara molekul sesuatu gas adalah sifar. Oleh itu, fungsi keupayaan termodinamik gas unggul adalah sifar bagi kesemua jarak antara molekul. Dengan ini, kesemua pekali virial bagi gas unggul adalah sifar dan persamaan virial ialah persamaan unggul.
12345678910...

Kembali ke atas